Volume Transaksi Saham Dominan dalam Rentang Waktu

Menampilkan 141-160 dari 722 item.
EmitenKenaikan1 Minggu1 Bulan3 Bulan6 Bulan1 Tahun2 Tahun
 
BTON 100.000+50.000+100.000+100.000+10.000+10.000+
BTPN 10.000+10.000+50.000+50.000+50.000+10.000+
BTPS 1.000.000+2.000.000+10.000.000+10.000.000+10.000.000+20.000.000+
BUDI 6.000.000+1.000.000+1.000.000+1.000.000+1.000.000+1.000.000+
BUKK 100.000+10.000+10.000+10.000+10.000+10.000+
BULL 200.000.000+200.000.000+200.000.000+200.000.000+200.000.000+200.000.000+
BUMI 100.000.000+200.000.000+200.000.000+200.000.000+200.000.000+100.000.000+
BUVA 10.000.000+100.000+50.000+50.000+10.000+10.000+
BVIC 60.000.000+0+2.000.000+1.000.000+1.000.000+10.000+
BWPT 20.000.000+100.000.000+60.000.000+60.000.000+100.000.000+20.000.000+
BYAN 1.000+0+0+0+0+0+
CAKK 40.000.000+20.000.000+2.000.000+2.000.000+10.000+2.000.000+
CAMP 1.000.000+1.000.000+1.000.000+1.000.000+1.000.000+1.000.000+
CANI 10.000+50.000+10.000+10.000+0+0+
CARE 100.000.000+100.000.000+100.000.000+100.000.000+100.000.000+100.000.000+
CARS 10.000+200.000+200.000+10.000+10.000+2.000.000+
CASA 10.000+10.000+0+0+0+6.000.000+
CASH 10.000.000+2.000.000+2.000.000+1.000.000+2.000.000+2.000.000+
CASS 1.000.000+2.000.000+2.000.000+2.000.000+2.000.000+0+
CBMF 10.000.000+50.000+2.000.000+2.000.000+2.000.000+2.000.000+
satuan: lembar per hari