ABBA - Mahaka Media Tbk

-

Rasio Lancar vs Rasio Cepat vs Rasio Kas

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rasio Lancar
1,34
-
1,21
10,08%
0,70
42,38%
0,79
13,52%
0,40
50,03%
0,36
8,79%
1,08
198,61%
Rasio Cepat
1,30
-
1,17
9,61%
0,66
43,62%
0,75
13,76%
0,36
52,21%
0,33
8,71%
1,05
220,91%
Rasio Kas
0,34
-
0,39
15,04%
0,19
50,53%
0,13
29,83%
0,21
53,08%
0,13
37,83%
0,43
235,83%

Rasio Lancar

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rasio Lancar
1,34
-
1,21
10,08%
0,70
42,38%
0,79
13,52%
0,40
50,03%
0,36
8,79%
1,08
198,61%
Sektor
7,12
-
8,58
20,52%
5,43
36,65%
2,87
47,12%
3,43
19,33%
4,61
34,33%
3,77
18,23%

Rasio Cepat

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rasio Cepat
1,30
-
1,17
9,61%
0,66
43,62%
0,75
13,76%
0,36
52,21%
0,33
8,71%
1,05
220,91%
Sektor
2,93
-
2,94
0,33%
1,95
33,57%
1,57
19,33%
2
27,24%
1,70
15,29%
1,61
5,23%

Rasio Kas

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rasio Kas
0,34
-
0,39
15,04%
0,19
50,53%
0,13
29,83%
0,21
53,08%
0,13
37,83%
0,43
235,83%
Sektor
1,09
-
4,69
330,52%
3,92
16,42%
0,61
84,43%
1
64,68%
1,10
9,39%
1,06
3,34%
Anda dapat melakukan login jika ingin melihat data historis yang lebih panjang. Belum punya login? Yuk mari bergabung.