BAPA - Bekasi Asri Pemula Tbk

-

Rasio Lancar vs Rasio Cepat vs Rasio Kas

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rasio Lancar
2,34
-
3,37
44,39%
24,88
637,61%
14,47
41,84%
3,57
75,30%
3,58
0,13%
-
-
Rasio Cepat
0,09
-
0,08
8,31%
0,63
655,01%
0,37
41,24%
-11,75
3.274,89%
-
-
-
-
Rasio Kas
0,05
-
0,04
25,73%
0,32
736,21%
0,22
33,62%
0,11
50,55%
0,05
48,77%
-
-

Rasio Lancar

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rasio Lancar
2,34
-
3,37
44,39%
24,88
637,61%
14,47
41,84%
3,57
75,30%
3,58
0,13%
-
-
Sektor
3,67
-
3,77
2,84%
2,88
23,56%
4,16
44,47%
4,28
2,72%
3,23
24,45%
1,95
39,68%

Rasio Cepat

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rasio Cepat
0,09
-
0,08
8,31%
0,63
655,01%
0,37
41,24%
-11,75
3.274,89%
-
-
-
-
Sektor
1,54
-
1,85
19,95%
1,41
24,15%
1,36
3,02%
1,42
4,47%
1,68
18,02%
1,66
1,02%

Rasio Kas

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rasio Kas
0,05
-
0,04
25,73%
0,32
736,21%
0,22
33,62%
0,11
50,55%
0,05
48,77%
-
-
Sektor
0,77
-
0,52
32,65%
0,46
11,33%
0,50
8,47%
0,66
31,76%
0,60
7,80%
0,40
34,70%
Anda dapat melakukan login jika ingin melihat data historis yang lebih panjang. Belum punya login? Yuk mari bergabung.