BULL - Buana Lintas Lautan Tbk

-

Rasio Lancar vs Rasio Cepat vs Rasio Kas

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rasio Lancar
1
-
1,32
31,83%
1,54
16,13%
1
34,91%
0,39
61,40%
0,66
70,05%
0,70
6,10%
Rasio Cepat
0,96
-
1,29
34,97%
1,49
15,11%
0,98
34,02%
0,35
63,87%
0,62
73,48%
0,65
6,43%
Rasio Kas
0,10
-
0,06
44,25%
0,07
26,09%
0,06
12,71%
0,04
42,35%
0,07
109,09%
0,03
61,00%

Rasio Lancar

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rasio Lancar
1
-
1,32
31,83%
1,54
16,13%
1
34,91%
0,39
61,40%
0,66
70,05%
0,70
6,10%
Sektor
1,55
-
3,57
130,94%
1,65
53,77%
1,80
9,21%
2,07
14,85%
2,33
12,83%
2,46
5,22%

Rasio Cepat

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rasio Cepat
0,96
-
1,29
34,97%
1,49
15,11%
0,98
34,02%
0,35
63,87%
0,62
73,48%
0,65
6,43%
Sektor
1,37
-
1,58
15,72%
1,44
8,88%
1,23
14,61%
1,73
40,84%
1,49
13,94%
1,74
16,26%

Rasio Kas

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rasio Kas
0,10
-
0,06
44,25%
0,07
26,09%
0,06
12,71%
0,04
42,35%
0,07
109,09%
0,03
61,00%
Sektor
0,50
-
2,06
313,76%
0,56
72,88%
0,55
1,75%
0,68
23,41%
0,70
2,48%
0,94
35,14%
Anda dapat melakukan login jika ingin melihat data historis yang lebih panjang. Belum punya login? Yuk mari bergabung.