ABDA - Asuransi Bina Dana Arta Tbk

-

Margin Laba Kotor vs Margin Laba Operasi vs Margin Laba Bersih

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Margin Laba Kotor
21,92
-
29,63
35,17%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Margin Laba Operasi
16,59
-
14
15,63%
4,32
69,18%
6,02
39,47%
15,75
161,73%
18,56
17,82%
-
-
Margin Laba Bersih
14,73
-
13,72
6,85%
5,67
58,67%
8,21
44,87%
15,71
91,23%
20,70
31,78%
-
-

Imbal Hasil Aset vs Imbal Hasil Ekuitas

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Imbal Hasil Aset
6,17
-
5,42
12,07%
2,39
55,89%
3,39
41,90%
5,58
64,38%
6,30
13,04%
-
-
Imbal Hasil Ekuitas
14,08
-
11,69
16,95%
5,18
55,71%
6,98
34,80%
9,96
42,69%
10,41
4,46%
-
-

Margin Laba Kotor

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Margin Laba Kotor
21,92
-
29,63
35,17%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sektor
51,05
-
53,10
4,02%
54,08
1,84%
40,36
25,37%
46,95
16,33%
54,35
15,76%
-
-

Margin Laba Operasi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Margin Laba Operasi
16,59
-
14
15,63%
4,32
69,18%
6,02
39,47%
15,75
161,73%
18,56
17,82%
-
-
Sektor
15,79
-
20,97
32,80%
14,65
30,16%
18,30
24,94%
19,52
6,66%
13,69
29,85%
34,87
154,62%

Margin Laba Bersih

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Margin Laba Bersih
14,73
-
13,72
6,85%
5,67
58,67%
8,21
44,87%
15,71
91,23%
20,70
31,78%
-
-
Sektor
9,64
-
12,27
27,30%
25,88
110,91%
43,59
68,45%
10,34
76,28%
-20,23
295,65%
33,24
264,29%

Imbal Hasil Aset

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Imbal Hasil Aset
6,17
-
5,42
12,07%
2,39
55,89%
3,39
41,90%
5,58
64,38%
6,30
13,04%
-
-
Sektor
1,63
-
1,68
3,55%
1,37
18,66%
1,24
9,65%
-0,23
118,22%
0,53
335,86%
1,98
272,81%

Imbal Hasil Ekuitas

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Imbal Hasil Ekuitas
14,08
-
11,69
16,95%
5,18
55,71%
6,98
34,80%
9,96
42,69%
10,41
4,46%
-
-
Sektor
3,90
-
-0,07
101,91%
2,73
3.758,77%
0,04
98,67%
-0,31
954,32%
0,83
366,97%
12,75
1.444,90%
Anda dapat melakukan login jika ingin melihat data historis yang lebih panjang. Belum punya login? Yuk mari bergabung.