ABDA - Asuransi Bina Dana Arta Tbk

-

Margin Laba Kotor vs Margin Laba Operasi vs Margin Laba Bersih

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Margin Laba Kotor
29,63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Margin Laba Operasi
14
-
5,07
63,75%
8,31
63,68%
24,20
191,29%
23,21
4,06%
17,27
25,60%
-
-
Margin Laba Bersih
13,72
-
6,67
51,40%
11,33
70,02%
24,12
112,83%
25,89
7,31%
13,25
48,81%
10,69
19,30%

Imbal Hasil Aset vs Imbal Hasil Ekuitas

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Imbal Hasil Aset
5,42
-
2,39
55,89%
3,39
41,90%
5,58
64,38%
6,30
13,04%
3,69
41,52%
3,17
13,90%
Imbal Hasil Ekuitas
11,69
-
5,18
55,71%
6,98
34,80%
9,96
42,69%
10,41
4,46%
6,05
41,83%
5,46
9,80%

Margin Laba Kotor

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Margin Laba Kotor
29,63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sektor
48,39
-
54,93
13,52%
38,71
29,52%
46,45
19,98%
56,98
22,67%
59,73
4,82%
45,55
23,73%

Margin Laba Operasi

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Margin Laba Operasi
14
-
5,07
63,75%
8,31
63,68%
24,20
191,29%
23,21
4,06%
17,27
25,60%
-
-
Sektor
18,97
-
11,95
37,02%
20,64
72,72%
13,73
33,46%
17,96
30,80%
20,55
14,42%
13,53
34,16%

Margin Laba Bersih

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Margin Laba Bersih
13,72
-
6,67
51,40%
11,33
70,02%
24,12
112,83%
25,89
7,31%
13,25
48,81%
10,69
19,30%
Sektor
14,53
-
28,33
94,92%
44,14
55,80%
7,69
82,59%
-20,23
363,17%
13,66
167,56%
7,38
45,97%

Imbal Hasil Aset

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Imbal Hasil Aset
5,42
-
2,39
55,89%
3,39
41,90%
5,58
64,38%
6,30
13,04%
3,69
41,52%
3,17
13,90%
Sektor
1,67
-
1,23
26,55%
1,46
18,99%
-0,19
112,86%
0,56
398,62%
1,32
135,63%
0,81
38,97%

Imbal Hasil Ekuitas

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Imbal Hasil Ekuitas
11,69
-
5,18
55,71%
6,98
34,80%
9,96
42,69%
10,41
4,46%
6,05
41,83%
5,46
9,80%
Sektor
-0,09
-
2,41
2.781,61%
-1,43
159,31%
-0,16
88,51%
1,07
753,86%
4,79
347,01%
4,05
15,52%
Anda dapat melakukan login jika ingin melihat data historis yang lebih panjang. Belum punya login? Yuk mari bergabung.