ABDA - Asuransi Bina Dana Arta Tbk

-

Margin Laba Kotor vs Margin Laba Operasi vs Margin Laba Bersih

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Margin Laba Kotor
29,63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Margin Laba Operasi
14
-
5,07
63,75%
8,31
63,68%
24,20
191,29%
23,21
4,06%
17,27
25,60%
-
-
Margin Laba Bersih
13,72
-
6,67
51,40%
11,33
70,02%
24,12
112,83%
25,89
7,31%
13,25
48,81%
-
-

Imbal Hasil Aset vs Imbal Hasil Ekuitas

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Imbal Hasil Aset
5,42
-
2,39
55,89%
3,39
41,90%
5,58
64,38%
6,30
13,04%
3,69
41,52%
-
-
Imbal Hasil Ekuitas
11,69
-
5,18
55,71%
6,98
34,80%
9,96
42,69%
10,41
4,46%
6,05
41,83%
-
-

Margin Laba Kotor

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Margin Laba Kotor
29,63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sektor
46,48
-
54,93
18,17%
38,71
29,52%
46,43
19,92%
53,63
15,52%
60,05
11,97%
-
-

Margin Laba Operasi

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Margin Laba Operasi
14
-
5,07
63,75%
8,31
63,68%
24,20
191,29%
23,21
4,06%
17,27
25,60%
-
-
Sektor
18,96
-
11,95
36,99%
20,54
71,94%
12,70
38,16%
16,99
33,77%
20,97
23,38%
-
-

Margin Laba Bersih

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Margin Laba Bersih
13,72
-
6,67
51,40%
11,33
70,02%
24,12
112,83%
25,89
7,31%
13,25
48,81%
-
-
Sektor
14,53
-
28,33
95,02%
44,15
55,86%
7,84
82,24%
-19,91
353,91%
11,48
157,68%
-
-

Imbal Hasil Aset

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Imbal Hasil Aset
5,42
-
2,39
55,89%
3,39
41,90%
5,58
64,38%
6,30
13,04%
3,69
41,52%
-
-
Sektor
1,67
-
1,23
26,55%
1,46
19,00%
-0,18
112,59%
0,56
404,94%
1,19
111,43%
-
-

Imbal Hasil Ekuitas

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Imbal Hasil Ekuitas
11,69
-
5,18
55,71%
6,98
34,80%
9,96
42,69%
10,41
4,46%
6,05
41,83%
-
-
Sektor
-0,09
-
2,41
2.781,48%
-1,43
159,31%
-0,13
91,23%
1,07
956,12%
4,31
302,72%
-
-
Anda dapat melakukan login jika ingin melihat data historis yang lebih panjang. Belum punya login? Yuk mari bergabung.