AVIA - Avia Avian Tbk

-

Margin Laba Kotor vs Margin Laba Operasi vs Margin Laba Bersih

2018 2019 2020 2021 2022
Margin Laba Kotor
42,87
-
41,37
3,50%
43,95
6,23%
41,68
5,16%
40,59
2,60%
Margin Laba Operasi
25,42
-
22,65
10,87%
25,09
10,77%
25,88
3,17%
22,05
14,83%
Margin Laba Bersih
20,27
-
16,92
16,50%
19,82
17,16%
21,16
6,74%
20,92
1,14%

Imbal Hasil Aset vs Imbal Hasil Ekuitas

2018 2019 2020 2021 2022
Imbal Hasil Aset
20,54
-
19,39
5,61%
19,35
0,20%
13,19
31,83%
12,98
1,64%
Imbal Hasil Ekuitas
23,54
-
22,74
3,39%
24,25
6,66%
15,24
37,18%
14,63
4,01%

Margin Laba Kotor

2018 2019 2020 2021 2022
Margin Laba Kotor
42,87
-
41,37
3,50%
43,95
6,23%
41,68
5,16%
40,59
2,60%
Sektor
18,88
-
17,23
8,71%
15,49
10,13%
18,92
22,19%
17,30
8,60%

Margin Laba Operasi

2018 2019 2020 2021 2022
Margin Laba Operasi
25,42
-
22,65
10,87%
25,09
10,77%
25,88
3,17%
22,05
14,83%
Sektor
6,49
-
6,56
1,21%
3,31
49,56%
7,25
119,01%
6,32
12,88%

Margin Laba Bersih

2018 2019 2020 2021 2022
Margin Laba Bersih
20,27
-
16,92
16,50%
19,82
17,16%
21,16
6,74%
20,92
1,14%
Sektor
-2,56
-
-26,48
936,42%
-4,28
83,83%
-7,08
65,33%
-3,11
56,05%

Imbal Hasil Aset

2018 2019 2020 2021 2022
Imbal Hasil Aset
20,54
-
19,39
5,61%
19,35
0,20%
13,19
31,83%
12,98
1,64%
Sektor
2,85
-
2,03
28,73%
-0,07
103,68%
3,40
4.652,54%
2,59
23,85%

Imbal Hasil Ekuitas

2018 2019 2020 2021 2022
Imbal Hasil Ekuitas
23,54
-
22,74
3,39%
24,25
6,66%
15,24
37,18%
14,63
4,01%
Sektor
6,85
-
-2,99
143,59%
-1,44
51,80%
5,28
466,58%
3,04
42,42%
Anda dapat melakukan login jika ingin melihat data historis yang lebih panjang. Belum punya login? Yuk mari bergabung.