AVIA - Avia Avian Tbk

-

Margin Laba Kotor vs Margin Laba Operasi vs Margin Laba Bersih

2018 2019 2020 2021
Margin Laba Kotor
42,87
-
41,37
3,50%
44,06
6,51%
41,68
5,42%
Margin Laba Operasi
25,42
-
22,65
10,87%
25,26
11,52%
25,88
2,47%
Margin Laba Bersih
20,27
-
16,92
16,50%
19,82
17,16%
21,16
6,74%

Imbal Hasil Aset vs Imbal Hasil Ekuitas

2018 2019 2020 2021
Imbal Hasil Aset
20,54
-
19,39
5,61%
19,35
0,20%
13,19
31,83%
Imbal Hasil Ekuitas
23,54
-
22,74
3,39%
24,25
6,66%
15,24
37,18%

Margin Laba Kotor

2018 2019 2020 2021
Margin Laba Kotor
42,87
-
41,37
3,50%
44,06
6,51%
41,68
5,42%
Sektor
18,87
-
18,57
1,55%
13,12
29,36%
10,14
22,69%

Margin Laba Operasi

2018 2019 2020 2021
Margin Laba Operasi
25,42
-
22,65
10,87%
25,26
11,52%
25,88
2,47%
Sektor
6,73
-
6,54
2,88%
2,44
62,74%
-5,88
341,40%

Margin Laba Bersih

2018 2019 2020 2021
Margin Laba Bersih
20,27
-
16,92
16,50%
19,82
17,16%
21,16
6,74%
Sektor
-2,46
-
-26,47
974,49%
-4,61
82,59%
-46,73
913,77%

Imbal Hasil Aset

2018 2019 2020 2021
Imbal Hasil Aset
20,54
-
19,39
5,61%
19,35
0,20%
13,19
31,83%
Sektor
2,92
-
2,03
30,42%
-0,03
101,56%
3,26
10.370,62%

Imbal Hasil Ekuitas

2018 2019 2020 2021
Imbal Hasil Ekuitas
23,54
-
22,74
3,39%
24,25
6,66%
15,24
37,18%
Sektor
7,11
-
-2,93
141,26%
-1,50
49,01%
5,02
435,37%
Anda dapat melakukan login jika ingin melihat data historis yang lebih panjang. Belum punya login? Yuk mari bergabung.