AVIA - Avia Avian Tbk

-

Margin Laba Kotor vs Margin Laba Operasi vs Margin Laba Bersih

2018 2019 2020 2021 2022
Margin Laba Kotor
42,87
-
41,37
3,50%
44,06
6,51%
41,68
5,42%
-
-
Margin Laba Operasi
25,42
-
22,65
10,87%
25,26
11,52%
25,88
2,47%
22,39
13,51%
Margin Laba Bersih
20,27
-
16,92
16,50%
19,82
17,16%
21,16
6,74%
20,90
1,25%

Imbal Hasil Aset vs Imbal Hasil Ekuitas

2018 2019 2020 2021 2022
Imbal Hasil Aset
20,54
-
19,39
5,61%
19,35
0,20%
13,19
31,83%
12,96
1,74%
Imbal Hasil Ekuitas
23,54
-
22,74
3,39%
24,25
6,66%
15,24
37,18%
14,58
4,28%

Margin Laba Kotor

2018 2019 2020 2021 2022
Margin Laba Kotor
42,87
-
41,37
3,50%
44,06
6,51%
41,68
5,42%
-
-
Sektor
-0,75
-
17,53
2.436,74%
-58,37
432,93%
9,12
115,63%
26,05
185,55%

Margin Laba Operasi

2018 2019 2020 2021 2022
Margin Laba Operasi
25,42
-
22,65
10,87%
25,26
11,52%
25,88
2,47%
22,39
13,51%
Sektor
-107,50
-
-181,87
69,18%
-89,13
50,99%
-13,72
84,61%
-39,42
187,27%

Margin Laba Bersih

2018 2019 2020 2021 2022
Margin Laba Bersih
20,27
-
16,92
16,50%
19,82
17,16%
21,16
6,74%
20,90
1,25%
Sektor
-417,62
-
-26,47
93,66%
182,88
790,86%
-45,50
124,88%
-111,84
145,80%

Imbal Hasil Aset

2018 2019 2020 2021 2022
Imbal Hasil Aset
20,54
-
19,39
5,61%
19,35
0,20%
13,19
31,83%
12,96
1,74%
Sektor
3,34
-
2,03
39,10%
-0,03
101,56%
3,45
10.969,49%
2,91
15,47%

Imbal Hasil Ekuitas

2018 2019 2020 2021 2022
Imbal Hasil Ekuitas
23,54
-
22,74
3,39%
24,25
6,66%
15,24
37,18%
14,58
4,28%
Sektor
7,11
-
-2,93
141,26%
-1,50
49,01%
5,36
458,17%
3,66
31,64%
Anda dapat melakukan login jika ingin melihat data historis yang lebih panjang. Belum punya login? Yuk mari bergabung.