AVIA - Avia Avian Tbk

-

Margin Laba Kotor vs Margin Laba Operasi vs Margin Laba Bersih

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Margin Laba Kotor
42,87
-
41,37
3,50%
43,95
6,23%
41,68
5,16%
40,59
2,60%
-
-
Margin Laba Operasi
25,42
-
22,65
10,87%
25,09
10,77%
25,88
3,17%
22,05
14,83%
-
-
Margin Laba Bersih
20,27
-
16,92
16,50%
19,82
17,16%
21,16
6,74%
20,92
1,14%
-
-

Imbal Hasil Aset vs Imbal Hasil Ekuitas

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Imbal Hasil Aset
20,54
-
19,39
5,61%
19,35
0,20%
13,19
31,83%
12,98
1,64%
-
-
Imbal Hasil Ekuitas
23,54
-
22,74
3,39%
24,25
6,66%
15,24
37,18%
14,63
4,01%
-
-

Margin Laba Kotor

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Margin Laba Kotor
42,87
-
41,37
3,50%
43,95
6,23%
41,68
5,16%
40,59
2,60%
-
-
Sektor
18,88
-
17,25
8,64%
15,49
10,22%
18,93
22,22%
17,30
8,62%
-
-

Margin Laba Operasi

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Margin Laba Operasi
25,42
-
22,65
10,87%
25,09
10,77%
25,88
3,17%
22,05
14,83%
-
-
Sektor
6,49
-
6,57
1,16%
3,31
49,58%
7,67
131,75%
6,32
17,67%
6,54
3,47%

Margin Laba Bersih

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Margin Laba Bersih
20,27
-
16,92
16,50%
19,82
17,16%
21,16
6,74%
20,92
1,14%
-
-
Sektor
-2,48
-
-26,48
966,06%
-4,28
83,83%
-7,07
65,13%
-3,11
56,00%
4,50
244,69%

Imbal Hasil Aset

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Imbal Hasil Aset
20,54
-
19,39
5,61%
19,35
0,20%
13,19
31,83%
12,98
1,64%
-
-
Sektor
2,88
-
2,03
29,35%
-0,07
103,68%
3,41
4.661,34%
2,59
23,99%
0,77
70,10%

Imbal Hasil Ekuitas

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Imbal Hasil Ekuitas
23,54
-
22,74
3,39%
24,25
6,66%
15,24
37,18%
14,63
4,01%
-
-
Sektor
6,98
-
-2,98
142,63%
-1,44
51,63%
5,29
467,76%
3,04
42,60%
8,59
182,63%
Anda dapat melakukan login jika ingin melihat data historis yang lebih panjang. Belum punya login? Yuk mari bergabung.