BIRD - Blue Bird Tbk

-

Margin Laba Kotor vs Margin Laba Operasi vs Margin Laba Bersih

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Margin Laba Kotor
27,07
-
27,96
3,30%
27,06
3,20%
16,34
39,61%
22,24
36,09%
29,87
34,30%
-
-
Margin Laba Operasi
13,50
-
13,23
1,99%
9,19
30,56%
-11,76
227,96%
-0,73
93,82%
11,70
1.708,60%
-
-
Margin Laba Bersih
10,17
-
10,91
7,29%
7,80
28,53%
-7,97
202,25%
0,39
104,92%
10,14
2.482,71%
-
-

Imbal Hasil Aset vs Imbal Hasil Ekuitas

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Imbal Hasil Aset
6,56
-
6,62
0,88%
4,25
35,76%
-2,25
152,92%
0,13
105,88%
5,28
3.894,70%
-
-
Imbal Hasil Ekuitas
8,67
-
8,74
0,83%
5,84
33,24%
-3,12
153,41%
0,17
105,44%
6,80
3.916,17%
-
-

Margin Laba Kotor

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Margin Laba Kotor
27,07
-
27,96
3,30%
27,06
3,20%
16,34
39,61%
22,24
36,09%
29,87
34,30%
-
-
Sektor
30,39
-
32,95
8,43%
27,10
17,76%
21,38
21,12%
29,77
39,27%
31,04
4,25%
-
-

Margin Laba Operasi

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Margin Laba Operasi
13,50
-
13,23
1,99%
9,19
30,56%
-11,76
227,96%
-0,73
93,82%
11,70
1.708,60%
-
-
Sektor
10,80
-
4,32
60,01%
8,19
89,69%
-10,90
233,08%
11,15
202,27%
15,51
39,08%
-
-

Margin Laba Bersih

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Margin Laba Bersih
10,17
-
10,91
7,29%
7,80
28,53%
-7,97
202,25%
0,39
104,92%
10,14
2.482,71%
-
-
Sektor
-4,15
-
-9,27
123,63%
1,82
119,59%
-13,26
830,08%
-9,12
31,19%
3,71
140,69%
-
-

Imbal Hasil Aset

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Imbal Hasil Aset
6,56
-
6,62
0,88%
4,25
35,76%
-2,25
152,92%
0,13
105,88%
5,28
3.894,70%
-
-
Sektor
1,29
-
2,40
85,61%
2,74
14,32%
-1,47
153,53%
-1,35
8,04%
3,96
393,42%
-
-

Imbal Hasil Ekuitas

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Imbal Hasil Ekuitas
8,67
-
8,74
0,83%
5,84
33,24%
-3,12
153,41%
0,17
105,44%
6,80
3.916,17%
-
-
Sektor
2,57
-
0,59
77,09%
2,53
329,26%
-3,95
256,20%
4,95
225,50%
6,06
22,42%
-
-
Anda dapat melakukan login jika ingin melihat data historis yang lebih panjang. Belum punya login? Yuk mari bergabung.