BIRD - Blue Bird Tbk

-

Margin Laba Kotor vs Margin Laba Operasi vs Margin Laba Bersih

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Margin Laba Kotor
28,56
-
27,07
5,24%
27,96
3,30%
27,06
3,20%
16,34
39,61%
22,24
36,09%
-
-
Margin Laba Operasi
16,83
-
13,50
19,78%
13,23
1,99%
9,19
30,56%
-11,09
220,72%
-0,73
93,45%
-
-
Margin Laba Bersih
10,64
-
10,17
4,41%
10,91
7,29%
7,80
28,53%
-7,97
202,25%
0,39
104,92%
-
-

Imbal Hasil Aset vs Imbal Hasil Ekuitas

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Imbal Hasil Aset
6,99
-
6,56
6,13%
6,62
0,88%
4,25
35,76%
-2,25
152,92%
0,13
105,88%
-
-
Imbal Hasil Ekuitas
10,94
-
8,67
20,77%
8,74
0,83%
5,84
33,24%
-3,12
153,41%
0,17
105,44%
-
-

Margin Laba Kotor

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Margin Laba Kotor
28,56
-
27,07
5,24%
27,96
3,30%
27,06
3,20%
16,34
39,61%
22,24
36,09%
-
-
Sektor
28,87
-
32,83
13,71%
32,63
0,60%
27,22
16,57%
23,03
15,41%
28,80
25,09%
-
-

Margin Laba Operasi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Margin Laba Operasi
16,83
-
13,50
19,78%
13,23
1,99%
9,19
30,56%
-11,09
220,72%
-0,73
93,45%
-
-
Sektor
-10,19
-
7,38
172,41%
4
45,83%
9,34
133,73%
-10,92
216,96%
13,34
222,15%
24,14
80,89%

Margin Laba Bersih

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Margin Laba Bersih
10,64
-
10,17
4,41%
10,91
7,29%
7,80
28,53%
-7,97
202,25%
0,39
104,92%
-
-
Sektor
3,76
-
-4,12
209,48%
-10,11
145,77%
0,32
103,12%
-13,51
4.383,19%
-11,10
17,87%
12,64
213,91%

Imbal Hasil Aset

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Imbal Hasil Aset
6,99
-
6,56
6,13%
6,62
0,88%
4,25
35,76%
-2,25
152,92%
0,13
105,88%
-
-
Sektor
1,08
-
1,13
5,28%
2,44
114,86%
2,68
9,85%
-1,58
159,00%
-2,02
27,93%
5,14
354,35%

Imbal Hasil Ekuitas

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Imbal Hasil Ekuitas
10,94
-
8,67
20,77%
8,74
0,83%
5,84
33,24%
-3,12
153,41%
0,17
105,44%
-
-
Sektor
6,08
-
2,11
65,32%
0,68
67,79%
2,44
259,08%
-4,06
266,48%
4,18
202,84%
10
139,44%
Anda dapat melakukan login jika ingin melihat data historis yang lebih panjang. Belum punya login? Yuk mari bergabung.