CITY - Natura City Developments Tbk

-

Margin Laba Kotor vs Margin Laba Operasi vs Margin Laba Bersih

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Margin Laba Kotor
60,56
-
62,13
2,58%
61,96
0,26%
61,66
0,49%
70,61
14,52%
59,03
16,41%
-
-
Margin Laba Operasi
45,03
-
41,91
6,93%
40,41
3,58%
24,20
40,11%
42,17
74,25%
-1,25
102,97%
-
-
Margin Laba Bersih
45,89
-
42,70
6,96%
41,34
3,19%
26,03
37,04%
44,39
70,55%
1,61
96,38%
-
-

Imbal Hasil Aset vs Imbal Hasil Ekuitas

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Imbal Hasil Aset
28,37
-
18,74
33,95%
9,53
49,13%
3,45
63,80%
6,88
99,53%
0,13
98,07%
-
-
Imbal Hasil Ekuitas
49,69
-
44,20
11,06%
11,38
74,26%
3,93
65,46%
7,52
91,35%
0,14
98,08%
-
-

Margin Laba Kotor

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Margin Laba Kotor
60,56
-
62,13
2,58%
61,96
0,26%
61,66
0,49%
70,61
14,52%
59,03
16,41%
-
-
Sektor
44,56
-
42,37
4,92%
41,25
2,65%
35,37
14,25%
35,79
1,18%
37,51
4,81%
-
-

Margin Laba Operasi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Margin Laba Operasi
45,03
-
41,91
6,93%
40,41
3,58%
24,20
40,11%
42,17
74,25%
-1,25
102,97%
-
-
Sektor
14,38
-
11,43
20,53%
-4,10
135,89%
8,40
304,72%
-17,96
313,87%
7,92
144,10%
-
-

Margin Laba Bersih

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Margin Laba Bersih
45,89
-
42,70
6,96%
41,34
3,19%
26,03
37,04%
44,39
70,55%
1,61
96,38%
-
-
Sektor
17,74
-
7,12
59,88%
-2,38
133,47%
150,69
6.427,23%
-15,91
110,56%
-10,43
34,41%
-
-

Imbal Hasil Aset

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Imbal Hasil Aset
28,37
-
18,74
33,95%
9,53
49,13%
3,45
63,80%
6,88
99,53%
0,13
98,07%
-
-
Sektor
2,47
-
3,23
30,82%
1,87
42,10%
1,27
32,01%
-1,47
215,65%
1,76
219,47%
-
-

Imbal Hasil Ekuitas

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Imbal Hasil Ekuitas
49,69
-
44,20
11,06%
11,38
74,26%
3,93
65,46%
7,52
91,35%
0,14
98,08%
-
-
Sektor
6,30
-
4,83
23,31%
169,22
3.404,76%
-51,93
130,69%
-12,15
76,61%
3,91
132,19%
-
-
Anda dapat melakukan login jika ingin melihat data historis yang lebih panjang. Belum punya login? Yuk mari bergabung.