CITY - Natura City Developments Tbk

-

Margin Laba Kotor vs Margin Laba Operasi vs Margin Laba Bersih

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Margin Laba Kotor
62,13
-
61,96
0,26%
61,66
0,49%
70,61
14,52%
59,03
16,41%
54,02
8,49%
-
-
Margin Laba Operasi
41,87
-
39,67
5,25%
24,20
39,00%
42,17
74,25%
-1,25
102,97%
-67,14
5.256,46%
-
-
Margin Laba Bersih
42,70
-
41,34
3,19%
26,03
37,04%
44,39
70,55%
1,61
96,38%
-58,66
3.753,31%
-
-

Imbal Hasil Aset vs Imbal Hasil Ekuitas

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Imbal Hasil Aset
18,74
-
9,53
49,13%
3,45
63,80%
6,88
99,53%
0,13
98,07%
-2,28
1.818,25%
-
-
Imbal Hasil Ekuitas
44,20
-
11,38
74,26%
3,93
65,46%
7,52
91,35%
0,14
98,08%
-2,49
1.825,50%
-
-

Margin Laba Kotor

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Margin Laba Kotor
62,13
-
61,96
0,26%
61,66
0,49%
70,61
14,52%
59,03
16,41%
54,02
8,49%
-
-
Sektor
40,79
-
41,17
0,93%
36,20
12,08%
36,06
0,38%
38,15
5,81%
41,63
9,12%
-
-

Margin Laba Operasi

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Margin Laba Operasi
41,87
-
39,67
5,25%
24,20
39,00%
42,17
74,25%
-1,25
102,97%
-67,14
5.256,46%
-
-
Sektor
16,32
-
12,66
22,43%
7,50
40,71%
-6,85
191,22%
8,48
223,83%
6,88
18,78%
-
-

Margin Laba Bersih

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Margin Laba Bersih
42,70
-
41,34
3,19%
26,03
37,04%
44,39
70,55%
1,61
96,38%
-58,66
3.753,31%
-
-
Sektor
6,59
-
13,95
111,69%
-7,59
154,39%
-33,52
341,71%
-8,71
74,01%
14,14
262,31%
-
-

Imbal Hasil Aset

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Imbal Hasil Aset
18,74
-
9,53
49,13%
3,45
63,80%
6,88
99,53%
0,13
98,07%
-2,28
1.818,25%
-
-
Sektor
3,14
-
2,20
29,90%
1,19
45,87%
-1,48
223,78%
1,95
232,37%
1,96
0,21%
-
-

Imbal Hasil Ekuitas

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Imbal Hasil Ekuitas
44,20
-
11,38
74,26%
3,93
65,46%
7,52
91,35%
0,14
98,08%
-2,49
1.825,50%
-
-
Sektor
4,71
-
6,54
38,98%
-0,79
112,01%
-2,61
232,05%
3,53
235,36%
0,21
93,95%
-
-
Anda dapat melakukan login jika ingin melihat data historis yang lebih panjang. Belum punya login? Yuk mari bergabung.