ASSA - Adi Sarana Armada Tbk

-

Rasio Lancar vs Rasio Cepat vs Rasio Kas

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rasio Lancar
0,49
-
0,43
12,53%
0,47
8,95%
0,53
12,74%
0,44
16,97%
0,90
105,52%
0,86
3,96%
Rasio Cepat
0,44
-
0,39
9,62%
0,43
8,99%
0,51
17,60%
0,43
14,50%
0,87
101,23%
0,83
4,71%
Rasio Kas
0,07
-
0,11
56,73%
0,20
86,98%
0,21
3,74%
0,13
34,96%
0,38
183,06%
0,52
37,65%

Rasio Lancar

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rasio Lancar
0,49
-
0,43
12,53%
0,47
8,95%
0,53
12,74%
0,44
16,97%
0,90
105,52%
0,86
3,96%
Sektor
3,48
-
1,55
55,59%
3,57
130,85%
1,66
53,40%
1,81
8,81%
2,08
14,72%
2,35
13,08%

Rasio Cepat

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rasio Cepat
0,44
-
0,39
9,62%
0,43
8,99%
0,51
17,60%
0,43
14,50%
0,87
101,23%
0,83
4,71%
Sektor
1,28
-
1,37
6,83%
4,20
207,24%
1,46
65,27%
1,24
14,89%
1,74
40,30%
1,56
10,76%

Rasio Kas

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rasio Kas
0,07
-
0,11
56,73%
0,20
86,98%
0,21
3,74%
0,13
34,96%
0,38
183,06%
0,52
37,65%
Sektor
1,45
-
0,50
65,62%
2,06
313,75%
0,56
72,88%
0,55
1,75%
0,68
23,41%
0,88
29,90%
Anda dapat melakukan login jika ingin melihat data historis yang lebih panjang. Belum punya login? Yuk mari bergabung.