ASSA - Adi Sarana Armada Tbk

-

Rasio Lancar vs Rasio Cepat vs Rasio Kas

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rasio Lancar
0,42
-
0,49
15,21%
0,43
12,53%
0,47
8,95%
0,53
12,74%
0,44
16,97%
0,90
105,52%
Rasio Cepat
0,39
-
0,44
11,09%
0,39
9,62%
0,43
8,99%
0,51
17,60%
0,43
14,50%
0,87
101,23%
Rasio Kas
0,04
-
0,07
51,24%
0,11
56,73%
0,20
86,99%
0,21
3,74%
0,13
34,96%
0,38
183,06%

Rasio Lancar

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rasio Lancar
0,42
-
0,49
15,21%
0,43
12,53%
0,47
8,95%
0,53
12,74%
0,44
16,97%
0,90
105,52%
Sektor
1,26
-
1,61
27,59%
1,54
4,23%
3,60
134,09%
1,82
49,37%
1,94
6,26%
2,24
15,39%

Rasio Cepat

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rasio Cepat
0,39
-
0,44
11,09%
0,39
9,62%
0,43
8,99%
0,51
17,60%
0,43
14,50%
0,87
101,23%
Sektor
1,27
-
1,27
0,00%
1,39
9,13%
1,61
15,76%
1,48
8,07%
1,27
14,17%
1,75
37,58%

Rasio Kas

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rasio Kas
0,04
-
0,07
51,24%
0,11
56,73%
0,20
86,99%
0,21
3,74%
0,13
34,96%
0,38
183,06%
Sektor
0,41
-
0,42
3,25%
0,49
14,73%
2,08
328,88%
0,58
72,37%
0,58
0,70%
0,75
29,20%
Anda dapat melakukan login jika ingin melihat data historis yang lebih panjang. Belum punya login? Yuk mari bergabung.