BSSR - Baramulti Suksessarana Tbk

-

Rasio Lancar vs Rasio Cepat vs Rasio Kas

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rasio Lancar
1,11
-
1,45
30,77%
1,21
16,16%
1,21
0,69%
1,58
30,71%
1,60
1,56%
-
-
Rasio Cepat
1
-
1,35
34,61%
1
25,71%
1,01
1,32%
1,45
43,21%
1,48
2,07%
-
-
Rasio Kas
0,25
-
0,34
37,20%
0,24
29,13%
0,20
17,77%
0,42
110,65%
0,98
133,70%
-
-

Rasio Lancar

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rasio Lancar
1,11
-
1,45
30,77%
1,21
16,16%
1,21
0,69%
1,58
30,71%
1,60
1,56%
-
-
Sektor
1,74
-
2,52
44,94%
3,34
32,42%
1,60
52,16%
1,83
14,60%
2,22
21,41%
-
-

Rasio Cepat

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rasio Cepat
1
-
1,35
34,61%
1
25,71%
1,01
1,32%
1,45
43,21%
1,48
2,07%
-
-
Sektor
1,36
-
1,28
5,24%
1,25
2,40%
1,37
9,38%
1,51
9,91%
1,76
16,82%
-
-

Rasio Kas

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rasio Kas
0,25
-
0,34
37,20%
0,24
29,13%
0,20
17,77%
0,42
110,65%
0,98
133,70%
-
-
Sektor
0,54
-
0,48
11,01%
0,44
8,24%
0,45
2,79%
0,73
61,60%
1,01
38,49%
-
-
Anda dapat melakukan login jika ingin melihat data historis yang lebih panjang. Belum punya login? Yuk mari bergabung.