BSSR - Baramulti Suksessarana Tbk

-

Rasio Lancar vs Rasio Cepat vs Rasio Kas

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rasio Lancar
0,84
-
1,11
32,67%
1,45
30,77%
1,21
16,16%
1,21
0,69%
1,58
30,71%
1,60
1,56%
Rasio Cepat
0,72
-
1
38,94%
1,35
34,61%
1
25,71%
1,01
1,32%
1,45
43,21%
1,48
2,07%
Rasio Kas
0,26
-
0,25
4,83%
0,34
37,20%
0,24
29,13%
0,20
17,77%
0,42
110,65%
0,98
133,70%

Rasio Lancar

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rasio Lancar
0,84
-
1,11
32,67%
1,45
30,77%
1,21
16,16%
1,21
0,69%
1,58
30,71%
1,60
1,56%
Sektor
1,71
-
1,74
1,72%
2,52
44,94%
3,34
32,42%
1,60
52,16%
1,83
14,60%
2,22
21,41%

Rasio Cepat

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rasio Cepat
0,72
-
1
38,94%
1,35
34,61%
1
25,71%
1,01
1,32%
1,45
43,21%
1,48
2,07%
Sektor
1,48
-
1,36
8,35%
1,28
5,24%
1,25
2,40%
1,37
9,38%
1,51
9,91%
1,76
16,82%

Rasio Kas

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rasio Kas
0,26
-
0,25
4,83%
0,34
37,20%
0,24
29,13%
0,20
17,77%
0,42
110,65%
0,98
133,70%
Sektor
0,51
-
0,54
5,83%
0,48
11,01%
0,44
8,24%
0,45
2,79%
0,73
61,60%
1,01
38,49%
Anda dapat melakukan login jika ingin melihat data historis yang lebih panjang. Belum punya login? Yuk mari bergabung.