BTEK - Bumi Teknokultura Unggul Tbk

-

Rasio Lancar vs Rasio Cepat vs Rasio Kas

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rasio Lancar
1,01
-
2,15
113,75%
1,75
18,62%
0,62
64,68%
0,37
40,05%
0,30
18,20%
0,30
0,92%
Rasio Cepat
0,55
-
0,94
70,27%
0,50
46,44%
0,15
70,72%
0,15
3,14%
0,12
21,69%
0,12
0,37%
Rasio Kas
0,02
-
0,01
65,86%
0,01
112,83%
0,01
9,54%
0,02
18,94%
0,04
137,92%
0,07
61,43%

Rasio Lancar

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rasio Lancar
1,01
-
2,15
113,75%
1,75
18,62%
0,62
64,68%
0,37
40,05%
0,30
18,20%
0,30
0,92%
Sektor
2,46
-
2,16
12,12%
2,52
16,48%
2,55
1,08%
3,04
19,58%
2,85
6,41%
5,06
77,60%

Rasio Cepat

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rasio Cepat
0,55
-
0,94
70,27%
0,50
46,44%
0,15
70,72%
0,15
3,14%
0,12
21,69%
0,12
0,37%
Sektor
1,40
-
1,30
7,64%
1,46
12,74%
1,58
8,25%
1,46
7,62%
1,45
0,70%
1,83
25,79%

Rasio Kas

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rasio Kas
0,02
-
0,01
65,86%
0,01
112,83%
0,01
9,54%
0,02
18,94%
0,04
137,92%
0,07
61,43%
Sektor
0,66
-
0,45
32,10%
0,57
28,08%
0,68
19,25%
0,73
6,43%
0,54
25,29%
0,90
66,86%
Anda dapat melakukan login jika ingin melihat data historis yang lebih panjang. Belum punya login? Yuk mari bergabung.