BTEK - Bumi Teknokultura Unggul Tbk

-

Rasio Lancar vs Rasio Cepat vs Rasio Kas

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rasio Lancar
0,49
-
0,60
22,36%
1,01
68,13%
2,16
113,98%
1,75
18,71%
0,52
70,40%
0,37
28,46%
Rasio Cepat
0,19
-
0,44
125,31%
0,55
26,78%
0,94
70,69%
0,50
46,58%
0,12
75,46%
0,15
23,08%
Rasio Kas
0,01
-
0,02
254,49%
0,02
9,10%
0,01
65,87%
0,01
112,88%
0,01
8,22%
0,02
41,96%

Rasio Lancar

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rasio Lancar
0,49
-
0,60
22,36%
1,01
68,13%
2,16
113,98%
1,75
18,71%
0,52
70,40%
0,37
28,46%
Sektor
2,29
-
2,30
0,44%
2,48
7,77%
2,18
12,14%
2,58
18,72%
2,58
0,14%
3,16
22,58%

Rasio Cepat

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rasio Cepat
0,19
-
0,44
125,31%
0,55
26,78%
0,94
70,69%
0,50
46,58%
0,12
75,46%
0,15
23,08%
Sektor
1,47
-
1,48
0,46%
1,40
4,77%
1,30
7,71%
1,52
17,43%
1,61
5,52%
1,44
10,19%

Rasio Kas

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rasio Kas
0,01
-
0,02
254,49%
0,02
9,10%
0,01
65,87%
0,01
112,88%
0,01
8,22%
0,02
41,96%
Sektor
0,57
-
0,55
3,46%
0,67
21,32%
0,45
32,16%
0,57
25,46%
0,70
23,14%
0,75
7,68%
Anda dapat melakukan login jika ingin melihat data historis yang lebih panjang. Belum punya login? Yuk mari bergabung.