BUAH - Segar Kumala Indonesia Tbk

-

Margin Laba Kotor vs Margin Laba Operasi vs Margin Laba Bersih

2021 2022 2023
Margin Laba Kotor
8,95
-
8,59
4,05%
-
-
Margin Laba Operasi
4,57
-
2,52
44,92%
-
-
Margin Laba Bersih
3,69
-
1,92
48,03%
-
-

Imbal Hasil Aset vs Imbal Hasil Ekuitas

2021 2022 2023
Imbal Hasil Aset
15,23
-
7,70
49,45%
-
-
Imbal Hasil Ekuitas
68,13
-
17,29
74,62%
-
-

Margin Laba Kotor

2021 2022 2023
Margin Laba Kotor
8,95
-
8,59
4,05%
-
-
Sektor
29,45
-
29,60
0,52%
-
-

Margin Laba Operasi

2021 2022 2023
Margin Laba Operasi
4,57
-
2,52
44,92%
-
-
Sektor
7,18
-
7,87
9,63%
6,70
14,94%

Margin Laba Bersih

2021 2022 2023
Margin Laba Bersih
3,69
-
1,92
48,03%
-
-
Sektor
0,87
-
-4
558,77%
0,04
101,12%

Imbal Hasil Aset

2021 2022 2023
Imbal Hasil Aset
15,23
-
7,70
49,45%
-
-
Sektor
5,40
-
4,99
7,65%
0,03
99,43%

Imbal Hasil Ekuitas

2021 2022 2023
Imbal Hasil Ekuitas
68,13
-
17,29
74,62%
-
-
Sektor
9,33
-
8,84
5,22%
0,10
98,87%
Anda dapat melakukan login jika ingin melihat data historis yang lebih panjang. Belum punya login? Yuk mari bergabung.