Nilai Tukar Rupiah terhadap USD

Grafik USD IDR dalam rentang waktu 1 bulan
Grafik USD IDR dalam rentang waktu 1 tahun
Grafik USD IDR dalam rentang waktu 5 tahun
Grafik USD IDR dalam rentang waktu 10 tahun
Grafik USD IDR dalam rentang waktu 20 tahun
Grafik USD IDR dalam rentang waktu 30 tahun